Kedy je motorový olej starý?

Rôzni výrobcovia udávajú rôzne údaje. Faktom však je, že motorový olej vydrží pri riadnom skladovaní (štandardná teplota, originálny obal, sucho, tma) veľmi dlho použiteľný. Nemusíte sa teda báť do svojho vozidla naliať motorový olej, ktorý stojí v sklade hoci aj pár rokov. Na jeho kvalite a použiteľnosti sa to, za predpokladu, že je zabalený v neotvorenom originálnom obale a nebol vystavený extrémnym teplotám, nijako nepodpíše.

Dátum plnenia je možné nájsť na obale motorového oleja.

Mobil udáva ako minimálnu trvanlivosť motorového oleja 5 rokov od naplnenia balenia.

Castrol minimálnu trvanlivosť motorového oleja neudáva.

TotalEnergies uvádza, že ich olej nemá minimálnu trvanlivosť a v originálnom balení vydrží niekoľko rokov. Pokiaľ na spodnej časti balenia nie sú usadeniny, olej je v poriadku. Ak sa usadeniny objavia, odporúčajú takýto olej nepoužiť. Celkovo však odporúčajú nepoužívať olej starší ako 2 až 3 roky.

Na základe vyššie uvedených informácií je zrejmé, že každý výrobca pristupuje k tejto otázke trocha inak. Avšak pri dodržaní určitých pravidiel, ako  napr. skladovanie v originálnom a neotvorenom obale, pri štandardných teplotách a v tme, je možné olej bez obáv použiť niekoľko rokov po dátume plnenia. Dôležité je, aby na dne obalu neboli usadeniny, ktoré môžu vzniknút, ak je olej veľmi starý.

My v tíme PraveOleje.sk sa riadime pravidlom, že olej starši ako 5 rokov do našich áut už nenalejeme a necháme ho zrecyklovať. Obyčajne ale olej stihneme minúť skôr, ako dosiahne takýto vek.