Ako likvidovať starý motorový olej a iné nebezpečné kvapaliny

Motorový olej a iné nebezpečne kvapaliny či mazivá (prevodový olej, brzdová kvapalina, chladiaca zmes do chladiča motora) nikdy nelejte do umývadla alebo záchoda. Rovnako nikdy nelikvidujte tieto kvapaliny a ani ich obaly v prírode, nakoľko sú prírode veľmi nebezpečné a môžu ohroziť rastliny a živočíchy alebo znehodnotiť vodné zdroje.

Ak si motorový olej necháte vymeniť v autoservise, o starý olej sa postará váš autoservis.

Ak si však motorový olej meníte doma, jedinou ekologickou možnosťou, ako ho zlikvidovať, je jeho odovzdanie na zbernom dvore, ktorý sa postará o jeho ekologickú likvidáciu alebo recykláciu. Nie každý zberný dvor ale motorový olej odoberá. Odporúčame sa preto ešte pred návštevou vo vašom zbernom dvore telefonicky informovať, či od vás použitý olej odoberú, aké množstvo a za akých podmienok. Väčšina zberných dvorov vyžaduje, aby ste motorový olej priniesli v pôvodnom balení. Z tohto dôvodu nádoby z nového motorového oleja nezahadzujte a po ich vyprázdnení do nich prelejte starý motorový olej, ktorý odovzdáte na zbernom dvore.

Kontakt nebezpečnej látky s človekom, požiar či únik látok do prírody - ako postupovať?

Každá nebezpečná látka predávaná na našom eshope (oleje, chladiace a brzdové kvapaliny a.t.ď.) obsahuje prílohu s názvom Bezpečnostný list.

Bezpečnostný list obsahuje informácie o nebezpečnosti látky a postup v prípadoch, ako napr.:

- zasiahnutie očí
- požitie
- styk s pokožkou
- požiar
- únik látky do pôdy alebo vody
- a.t.ď.

Bezpečnostný list nájdete pri otvorení produktu kliknutím na kartu Prílohy a následne na BEZPECNOSTNY LIST. Po kliknutí sa súbor stiahne vo formáte PDF:

Kde najdem bezpecnostny list