Email:

info@praveoleje.sk

Tel.č.

0948 681 720

Adresa prevádzky:


Muth s.r.o.

Predmestská 66

010 01 Žilina

Fakturačná a korešpondenčná adresa:

Muth s.r.o.

Na Záhumní 254/47

013 02 Nededza

Daňové údaje:


IČO: 48136913

DIČ: 2120051912